Menu

середа, 28 лютого 2018 р.


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність 131  «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Спеціалізація 5.05050201
 «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»Спеціалізація „Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування” впроваджена у Нововолинському електромеханічному коледжі з 1997 року.
Спеціальність є основою для будь-якого машинобудівного виробництва.
Випускникам, яких готують для професійної діяльності в різних галузях машинобудування, присвоюється кваліфікація - технік з експлуатації і ремонту устаткування.
За період навчання в коледжі студенти даної спеціальності освоюють знання із:
       обчислювальної техніки та програмування 
       нарисної геометрії та інженерної графіки
       комп’ютерної графіки
      систем автоматизованого проектування
      технологічних основ програмування верстатів з ЧПК
      технології конструкційних матеріалів
      гідравліки, гідро-та пневмоприводів устаткування
      основ обробки матеріалів
      технічної механіки
      технологічного устаткування
      технології машинобудування
      технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування
      економіки та організації підприємства
      і інших дисциплін.
   Практичне навчання  із спеціальності здійснюється під час проходження практик:
      слюсарна практика
      верстатна практика
      практика на отримання робітничої професії
     технологічна практика
     переддипломна практика
Місця проходження практики:
     слюсарна майстерня
     механічна майстерня
     ПРАТ «Нововолинський ливарний завод»
     ТзОВ "БРВ-Україна"
     підприємство Нововолинськводоканал»,
     завод  «Новосервіс»
     ВАТ «Оснастка»
     Державне підприємство Нововолинський ремонтно-механічний завод»
     ТОВ „Завод ”Промлит”
     ТОВ „Механічно-ливарний завод”
     ТДВ „Оснастка- маркет
     підприємством «Defendoor Sp. z o.o.»     м. Rymanów  (Республіка Польща)
     і інші підприємства.
Молодший спеціаліст - технік з експлуатації і ремонту устаткування може працювати на підприємствах:
 • у відділі головного механіка, 
 • в ремонтно-механічних, 
 • механічних, складальних, 
 • інструментальних, ливарних, 
 • термічних 
 • та інших цехах; 
у відділах на посадах: 
 • механіка, 
 • майстра, 
 • диспетчера; 
 • інспектором з устаткування; 
 • технологом; 
 • конструктором; 
 • в науково-дослідницьких організаціях.
Молодший спеціаліст, технік з експлуатації і ремонту устаткування може працювати у цехах підприємств, пов’язаних з монтажем, налагодженням, випробуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом складної техніки, де потрібний підвищений рівень професійної підготовки.

До спеціаліста ставляться високі вимоги щодо активної творчої професійної діяльності,  яка  повинна  сприяти прогресу суспільного розвитку, уміння самостійно здобувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене.
        Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»,  національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Одеському національному політехнічному університеті, Харківському національному університеті радіоелектроніки, Хмельницькому національному університеті, Луцькому національному технічному університеті,  Львівському національному аграрному університеті  із скороченим терміном навчання (2 роки ).