Menu

Співпраця з ВНЗ

Наша співпраця

Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються по співбесіді) в університетах з якими з якими заключені договори:

-Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальностями:
Картинки по запросу тнту

 • Прикладна механіка
 • Галузеве машинобудування-Хмельницькому національному університеті за спеціальностями:
 • Автомобільний транспорт
 • Мехатроніка та робототехніка
 • Комп'ютерне моделювання
 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство

Луцькому національному технічному університеті за спеціальностями:


 • Галузеве машинобудування
 • Прикладана механікаНаціональний університет "Львівська політехніка" (філія у м. Володимир-Волинський):

 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування

http://lp.edu.ua/taxonomy/term/447/all

-Тернопільський національний економічний університет (філія у м. Луцьку)